KAJ JE IZREDNI PREVOZ?


Po 70. členu Zakona o varnosti v cestnem prometu je izredni prevoz, prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom presega predpisano ali s prometnim znakom omejeno osno obremenitev, predpisano ali s prometnim znakom omejeno skupno maso ali za posamezno vrsto vozil predpisano ali s prometnim znakom omejeno dimenzijo.

 

Skupna masa

Dovoljena skupna masa motornih, priklopnih vozil in skupine vozil
Skupna masa je masa vozila skupaj z maso tovora, ki se na njem prevaža, upoštevajoč tudi maso oseb, ki so na vozilu, kot tudi morebitnega priklopnega vozila skupaj z maso tovora.

a) Motorna vozila - 18 t

 • dvoosno motorno vozilo - 25 t
 • triosna motorna vozila - 26 t
  (če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem, kot je določeno v Prilogi II, ali če je vsaka pogonska
  os opremljena z dvojnimi pnevmatikami, največja obremenitev na vsako os pa ne
  presega 9,5 t) - 32 t
 • štiriosna motorna vozila z dvema krmiljenima osema
  (če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem, (kot je določeno v Prilogi II), ali če je vsaka pogonska
  os opremljena z dvojnimi pnevmatikami , največja obremenitev na vsako os pa ne presega 9,5 t)

b) Priklopna vozila

 • dvoosni priklopnik - 18 t
 • triosni priklopnik - 24 t

c) Skupine vozil

 • skupina vozil (motorno vozilo in priklopnik) s petimi ali šestimi
  osmi - 40 t
 • skupina vozil (sedlasti vlačilec in priklopnik) s petimi ali šestimi
  osmi - 40 t
 • triosni vlačilec z dvo – ali triosnim polpriklopnikom, ki prevaža 12 metrske (40 ft) ISO zabojnik v kombiniranem prevozu - 44 t motorno vozilo in priklopnik , s štirimi osmi, sestavljena iz dvoosnega motornega vozila in dvoosnega priklopnika - 36 t sedlasti vlačilec s polpriklopnikom, s štirimi osmi, sestavljen iz dvoosnega vlačilca in dvoosnega polpriklopnika, če je razdalja med osmi priklopnika med 1,3 in 1,8 m - 36 t večja od 1,8 m - 36 t*

*+2 toni, če je upoštevna največja dovoljena masa motornega vozila ( 18t) in največja dovoljena obremenitev tandemske osi polpriklopnika (20t), in če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in zračnim vzmetenjem ali temu enakovrednim vzmetenjem, kot je določeno v Prilogi II.

 

Dimenzije

1. Največja dovoljena dolžina

Je vodoravna razdalja med najbolj izpostavljenim sprednjim in najbolj izpostavljenim zadnjim delom vozila brez tovora, merjena v smeri vzdolžne osi vozila.

a) motorna vozila razen avtobusov - 12 m

 • priklopnik - 12 m
 • zgibni avtobus - 18,75 m
 • dvoosni avtobus - 13,50 m
 • tri in večosni avtobus - 15,00 m
 • avtobus s priklopnikom - 18,75 m

b) za skupino vozil:

 • motorno tovorno vozilo s priklopnikom - 18,75 m
 • sedlasti vlačilec s polpriklopnikom - 16,50 m

c) za delovno vozilo - 13 m


2. Največja dovoljena širina

Je vodoravna razdalja med najbolj izpostavljenima bočnima deloma vozila brez tovora, merjena pravokotno na vzdolžno os vozila.

a) vozila s toplotno izoliranimi nadgradnjami z debelino stene najmanj 45 mm - 2,60m

b) traktorji na gospodarski vožnji
 • z dvojnimi pnevmatikami ali s širokimi pnevmatikami
  s tlakom največ 1,5 bara 3,06m
 • s priklopniki ali zamenljivimi vlečenimi ali vgrajenimi stroji - 3,06 m

c) za vsa druga vozila - 2,55 m


3. Največja dovoljena višina

Je razdalja med vodoravno podlago in najvišjim delom neobremenjenega vozila in je za vsa vozila 4,2m.

 

Osne obremenitve

1. Osne obremenitve enojnih osi

Osne obremenitve motornih in priklopnih vozil ne smejo presegati naslednjih vrednosti:

 • enojna nepogonska os - 10 t
 • enojne pogonske osi - 11,5 t

2. Osne obremenitve dvojnih osi motornih vozil, ob upoštevanju dovoljenih vrednosti za enojne osi

 • razmik osi je manjši od 1 m - 11,50
 • razmik osi 1 m in več, vendar manjši od 1,3 m - 16 t
 • razmik osi 1,3 m in več, vendar manjši od 1,8 m - 18 t
 • razmik osi 1,3 m in več, vendar manjši od 1,8 m, če je pogonska
  os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem, oziroma če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in pri tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9,50 t - 19 t

3. Osne obremenitve tandemskih osi priklopnikov in polpriklopnikov
Vsota obremenitev na posamezno os tandemskega sklopa ne sme presegati, če je razdalja med osmi:

 • razmik osi je manjši od 1 m - 11 t
 • razmik osi 1 m in več, vendar manjši od 1,3 m - 16 t
 • razmik osi 1,3 m in več, vendar manjši od 1,8 m - 18 t
 • razmik osi 1,8 m in več - 20 t

4. Osne obremenitve trojnih osi priklopnih vozil, ob upoštevanju dovoljnih vrednosti za dvojne osi

 • razmiki osi niso večji od 1,3 m - 21 t
 • razmiki osi so večji od 1,3 m,vendar niso večji od 1,4 m - 24 t